آموزش زبان انگلیسی درباره آب و هوا

آیا تا به حال با خودتان فکر کرده‌اید چرا مردم وقتی به هم می‌رسند درباره آب و هوا صحبت می‌کنند! آب و هوا یک موضوع محبوب و رایج در شروع مکالمات است و در مواقع رسمی و غیررسمی به کار می‌رود. از دلایلی که باعث محبوبیت این موضوع شده می‌توان به تغییر روزانه آب و هوا و بی‌طرف بودن آن اشاره کرد به همین علت شما می‌توانید در فروشگاه، مغازه، ایستگاه اتوبوس، محل کار، جلسات کاری یا با همسایه‌تان درباره آن صحبت کنید؛ پس برای آموزش جملات زبان انگلیسی در مورد آب و هوا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

 

چگونه شروع کننده مکالمه آب و هوا به زبان انگلیسی باشیم؟

صفت‌های زیادی برای توصیف آب و هوا وجود دارد. بعضی از آن‌ها از لحاظ معنایی به حدی شبیه هستند که تشخیصشان دشوار است. از متداول‌ترین اصطلاحات در زمان انگلیسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

·  لغات مرتبط با توصیف آب و هوا

 • Good: خوب
 • Great: عالی
 • Nice: خوب
 • Fine: خوب
 • Lovely: دوست داشتنی
 • Beautiful: زیبا
 • Wonderful: فوق‌العاده
 • Excellent: عالی
 • Gorgeous: جذاب
 • Pleasant: دلپذیر
 • Balmy: ملایم
 • Bad: بد
 • Awful: خیلی بد و ناخوشایند
 • Terrible: وحشتناک
 • Nasty: زننده
 • Lousy: کثیف
 • Foul: ناپاک
 • Unpleasant: ناخوشایند
 • Dull: کدر
 • Gloomy: غمگین
 • Ugly: زشت
 • Sunny: آفتابی
 • Warm: گرم
 • Hot: داغ
 • Mild: خفیف
 • Cool _ Chilly _ Cold: سرد
 • Freezing: انجماد
 • Icy: یخی
 • very cold: خیلی سرد
 • bitter cold: سرمای تلخ
 • rainy: بارانی
 • Wet: خیس
 • Humid: مرطوب
 • Dry _ Arid: خشک
 • Frigid: منجمد
 • Foggy: مه آلود
 • Windy: بادی
 • Stormy: طوفانی
 • Breezy: نسیم
 • Windless: بی باد
 • Calm: آرام

 

آموزش زبان انگلیسی درباره آب و هوا و آسمان

 • Cloudy _ Overcast: ابری
 • Cloudless: بی ابر
 • Clear: پاک
 • Bright: روشن
 • Blue: آبی
 • gray: خاکستری
 • dark: تاریک
 • a patch of blue sky: تکه‌ای از آسمان آبی
مطالعه کنید  اهمیت یادگیری زبان انگلیسی

 

لغات زبان انگلیسی هنگام آفتاب

 • warm sun: آفتاب گرم
 • hot sun: آفتاب داغ
 • blazing sun: آفتاب سوزان
 • sunshine: آفتاب
 • Sunlight: نور خورشید
 • Sunrays: اشعه‌ی خورشید
 • Sunbeams: پرتوهای خورشید
 • bright sunshine: آفتاب روشن
 • bright sunlight: نور آفتاب روشن
 • a patch of sunlight: تکه‌ای از نور خورشید
 • daylight: نور روز
 • Moonlight: مهتاب
 • Sunrise: طلوع خورشید
 • Sunset: غروب
 • Day: روز
 • Night: شب
 • Dawn: سپیده دم
 • Morning: صبح
 • Noon: ظهر
 • Afternoon: بعد از ظهر
 • Evening: عصر
 • Twilight: گرگ و میش
 • Nightfall: شب شد
 • Midnight: نیمه شب

 

 باد و لغات مربوط به آن

 • Wind: باد
 • Breeze: نسیم
 • gust of wind: وزش باد
 • blast of wind: انفجار باد
 • strong wind _ high wind: باد شدید
 • light wind: نسیم ملایم
 • cool wind: باد خنک
 • warm wind: باد گرم
 • brisk wind: باد تند
 • fresh wind: باد تازه
 • cold wind: باد سرد
 • piercing wind: باد نافذ
 • easterly wind: باد شرقی
 • northerly wind: باد شمالی
 • southerly wind: باد جنوبی
 • westerly wind: باد غربی
 • hurricane: طوفان
 • Windstorm: طوفان باد
 • Whirlwind: گرد باد
 • Tornado: گرد باد
 • Typhoon: طوفان
 • Gale: باد
 • dust storm: طوفان گرد و غبار
 • sandstorm: طوفان شن
 • tropical storm: طوفان گرمسیری

 

آموزش زبان انگلیسی  آنلاین درباره آب و هوا و هنگام رعد و برق

 • Thunder: تندر
 • Thunderstorm – thunderclap _ flash of lightning _ lightning _ thunderbolt: رعد و برق
 • Thundercloud: ابر رعد و برق
 • distant thunder: رعد و برق دور
 • faint thunder: رعد و برق ضعیف
 • loud thunder: رعد و برق بلند
 • bright flash of lightning: برق درخشانی از رعد و برق

 

باران و لغات آن

 • heavy rain: باران شدید
 • pouring rain: بارش باران
 • steady rain: باران مداوم
 • constant rain: باران دائمی
 • cold rain: باران سرد
 • warm rain: باران گرم
 • gentle rain: باران ملایم
 • rain: باران
 • Rainfall: بارش باران
 • rain shower: دوش باران
 • downpour: بارش باران
 • Rainstorm: طوفان باران
 • Drizzle: باران ریز و نمناک
 • Hail: تگرگ
 • Sleet: باران
 • a drop of rain _ a raindrop: یک قطره باران
 • a droplet: یک قطره
 • rainbow: رنگین کمان

 

آموزش انگلیسی درباره آب و هوا و مه گرفتگی

 • Fog _ Haze: مه
 • Mist: غبار
 • Smog: دود
 • Foggy_ Misty _ Hazy: مه آلود
 • Smoggy: دود آلود
 • Dew: شبنم
 • Dewy: شبنم دار
 • thick fog: مه غلیظ
 • dense fog: مه غلیظ
 • heavy fog: مه سنگین
 • patchy fog: مه تکه‌تکه
 • thick yellow fog: مه زرد غلیظ

 

واژگان مربوط به برف

 • heavy snow: برف سنگین
 • deep snow: برف عمیق
 • fresh snow: برف تازه
 • light snow: برف سبک
 • wet snow: برف مرطوب
 • falling snow: برف در حال باریدن
 • melting snow: برف در حال آب شدن
 • snow: برف
 • Snowfall: بارش برف
 • Snowstorm: طوفان برف
 • Blizzard: کولاک
 • Thaw: آب شدن
 • slippery roads: جاده‌های لغزنده
 • snowflake: دانه برف
 • Snowdrift: بارش برف
 • Ice: یخ
 • Icicle: قندیل
مطالعه کنید  تاثیر مدیریت زمان بر موفقیت

 

فصل‌ها

 • Spring: بهار
 • Summer: تابستان
 • Autumn: پاییز
 • Winter: زمستان
 • early spring: اوایل بهار
 • late autumn: اواخر پاییز
 • spring season: فصل بهار
 • summer season: فصل تابستان
 • fall season: فصل پاییز
 • winter season: فصل زمستان
 • dry season: فصل خشک
 • wet season: فصل مرطوب
 • rainy season: فصل بارانی
 • cold season: فصل سرما
 • warm season: فصل گرم
 • cold winters: زمستان‌های سرد
 • extremely cold winters: زمستان‌های فوق‌العاده سرد
 • mild winters: زمستان‌های معتدل
 • cool summers: تابستان‌های خنک
 • warm summers _ hot summers: تابستان‌های گرم

 

 آموزش انگلیسی درباره آب و هوا و اقلیم شناسی

 • Climate: اقلیم
 • Cold _ Cool: سرد
 • Warm: گرم
 • Mild: خفیف
 • Moderate: در حد متوسط
 • Temperate: معتدل
 • Severe: شدید
 • Wet: خیس
 • Damp _ Humid: مرطوب
 • Dry _ Arid: خشک
 • a cold climate _ cold climates: آب و هوای سرد
 • a relatively mild climate: آب و هوای نسبتاً معتدل
 • a dry climate: آب و هوای خشک
 • a warm climate _ hot climates: آب و هوای گرم
 • continental climate: آب. هوای قاره‌ای
 • a maritime climate: آب و هوای دریایی

 

گزارش‌های هواشناسی به زبان انگلیسی

 • weather report: گزارش وضعیت آب و هوا
 • weather forecast: پیش بینی آب و هوا
 • thermometer: دماسنج
 • barometer: فشارسنج
 • Climate: اقلیم
 • Temperature: درجه حرارت
 • atmospheric pressure: فشار جو
 • wind: باد
 • Rain: باران
 • Cloudiness: ابری بودن

 

فارنهایت و سانتی گراد

 • Freezing point of water: نقطه انجماد آب
 • Boiling point of water: نقطه جوش آب
 • Room temperature: دمای اتاق
 • Nice warm weather: هوای گرم خوب
 • Cold frosty weather: هوای سرد یخبندان
 • Normal body temperature: دمای طبیعی بدن

 

آموزش انگلیسی درباره آب و هوا و بلایا طبیعی

 • hurricane: طوفان
 • Avalanche: بهمن
 • Flood _ Deluge: سیل
 • tidal wave: موج‌های بسیار بزرگ
 • tsunami: سونامی

 

واژگان بهاری آب و هوا به زبان انگلیسی

 • Breeze: نسیم
 • Bright: روشن
 • Drizzle: باران ریز
 • Fresh: تازه
 • Puddles: گودال‌ها
 • Thaw: برفک

 

واژگان تابستانی درباره آب و هوا

 • Boiling / scorching: سوزاننده
 • Blue skies: آسمان آبی
 • Heatwave: موج گرما
 • In the shade: در سایه
 • Not a cloud in the sky: هیچ ابری در آسمان نیست.
 • Stay out of the sun: دور از آفتاب باشید.

 

واژگان پاییزی آب و هوا به زبان انگلیسی

 • Foggy: مه آلود
 • Getting colder: سردتر شدن
 • Muddy: گل آلود

 

 واژگان زمستانی زبان درباره آب و هوا

 • Below zero / bitter cold: زیر صفر _ سرمای تلخ
 • Howling winds: بادهای زوزه کش
 • Icy: یخی

 

دستور زبان انگلیسی درباره آب و هوا چگونه است!

 

 • صحبت و توصیف آب و هوا در زمان گذشته: معمولاً از حال ساده برای بیان آب و هوا در این زمان استفاده می‌شود.

ساختار 1: It + weather verb (-ed) + past time

It was cold yesterday.It rained last week.

ساختار 2: It + weather verb (has +been + -ing) + ongoing time period

It has been snowing since yesterday.The sun has been shining for the whole week.

 • صحبت از آب و هوا در زمان حال
مطالعه کنید  آموزش مهمترین اصطلاحات سفر به زبان انگلیسی

ساختار 1: It is + weather adjective

It is cold.It is windy.It is sunny.

ساختار 2: It is a + weather adjective + day/time

It’s a rainy afternoon.It’s a nice day today.

ساختار 3: It is + weather verb + -ing

It’s snowing now.It’s raining out there.

 • صحبت و توصیف آب و هوا در زمان آینده

ساختار 1: It + will + weather verb + future time

It will rain tomorrow. It will snow tomorrow.

ساختار 2: It + will + be + weather adjective + future time

It will be rainy tomorrow.It will be snowy tomorrow.

 

آموزش صحبت کردن درباره آب و هوا به زبان انگلیسی

 1. قیدهای کمیت همراه فعل:

It rains quite a bit.

بارش باران تقریباً کم است.

It doesn’t rain at all.

اصلاً باران نمی‌بارد.

 1. قیدهای تشدید:

It’s very windy.

هوا خیلی بادی است.

It’s pretty sunny.

هوا نسبتاً آفتابی است.

 

اشتباهات رایج زبان آموزان را بشناسید

یکی از اشتباهات رایج هنگام آموزش انگلیسی درباره آب و هوا مخلوط کردن اسم، صفت و فعل (کلمات آب و هوا) است به‌عنوان مثال:

 1. How’s the weather?

It is snow (اسم). غلط

It is snowy (صفت). صحیح

It is snowing (فعل). صحیح

 

 1. What’s it like out?

It is rain (اسم). غلط

It is rainy (صفت). صحیح

It is raining (فعل). صحیح

 

 1. What’s the weather like?

It is sun (اسم). غلط

It is sunny (صفت). درست

 

جملات رایج آب و هوا را در زبان انگلیسی شنیده‌اید؟

 • صحبت کردن در مورد آب و هوا انگلیسی:

Lovely day, isn’t it!

Bit nippy today.

What strange weather we’re having!

It doesn’t look like it’s going to stop raining today.

 • صحبت کردن در مورد آب و هوا انگلیسی و نگرش به آن:
 1. وقتی کسی از باران زیاد شکایت دارد، می‌گوید:

Never mind – it’s good for the garden.

 1. وقتی کسی از هوای خیلی گرم شاکی است، می‌گوید:

At least my tomatoes will be happy.

 • پیش بینی آب و هوا:

I think it’ll clear up later.

It’s going to rain by the looks of it.

We’re in for frost tonight.

They’re expecting snow in the north.

I hear that showers are coming our way.

 • صفات انسانی:

The sun’s trying to come out.

It’s been trying to rain all morning.

It’s finally decided to rain.

 

کلام آخر

اکنون که لیست کاملی از اصطلاحات و جملات زبان انگلیسی در مورد آب و هوا دارید، می‌توانید مانند یک انگلیسی زبان بومی درباره این موضوع صحبت کنید. شاید ابتدا تسلط بر این ساختارها کمی دشوار باشد اما با کمی تمرین می‌توانید سرعتتان را بیشتر کنید. تکنیکهای خاصی هم وجود دارد جهت اموزش حروف انگلیسی که در مطالب بعدی حتما به آن می پردازیم.