راه های پیشگیری از آسیب اجتماعی

 چگونه از آسیب های اجتماعی به دور باشیم و با ان ها مقابله کنیم؟ چگونه می توان از آسیب های جدی که این روزها همه را تهدید می کند دوری کرده و زندگی خوب و موفقی را برای خود رقم بزنیم؟ راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی را در این مقاله و با سخنان استاد مرتضی جاوید یاد بگیرید.

  •  مشارطه 
  •  مراقبه 
  •  محاسبه

یعنی ما وقتی برای زندگی خود برنامه ریزی می کنیم باید بدانیم چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟ 

برای رقم زدن یک زندگی موفق چه عادت های خوبی را باید انحام دهیم چه عادت هایی منفی را باید از خود دور کنیم. این کارها به معنی مشارطه است. یعنی ما با خود شرط می گذاریم و با خود در واقع عهد می بندیم که مثلا در 21 روز آینده یا تا هر مدتی که ما برای خود معین کرده ایم قرار است چه کارهایی انجام دهیم و چه کارهایی را انجام ندهیم و البته در بازه های زمانی کوچک این کارها را رصد کنیم.

راه های پیشگیری از آسیب اجتماعی

راه های پیشگیری از آسیب اجتماعی

مثلا کارهای امروزم را انجام دهیم و آن ها را مدیریت کنیم.

بعد از شرط گذاشتن و عهد بستن با خودمان به سراغ مراقبه میرویم.

 مراقبه یعنی مراقبت و تمرکز روی انجام کارهای مان. اگر توانستیم روی همه کارهای خود مصرانه پیش می رویم اگر در بین راه فکری و ایده ای به ذهنم رسید باید سریع آن را بسنجیم که آیا در راستای اهداف و چشم انداز ما هست یا خیر.

راه های جلوگیری از آسیب اجتماعی

راه های جلوگیری از آسیب اجتماعی

آیا جزو عادات مثبت ما هست یا نه. که در مجموع اگر آن را انجام دهیم به نفعمان هست یا نه؟ اما اگر دیدیم سنگ بزرگ نشانه نزدن است و حجم کارها بالاست می توانیم به صورت موردی و به صورت بسیار محدود برای هر ورز آن ها را پیش ببریم و برای آن ها ددلاین (بازه زمانی) تعیین کنیم. تا زمانی که به صورت یک عادت مثبت در بیاید. مثلا با خود قرار بگذاریم که این عادت ها را در 21 انحام دهیم و بعد از اتما 21 رذوز و انجام کارها دوباره 21 روز دیگر را برای انجام کار دیگری قرار دهید. 

در بازه های مختلف و به ویژه در کوتاه مدت مثلا در انتهای هر روز قبل از خواب محاسبه داشته باشیم.

 محاسبه یعنی ببینیم که چقدر موفق عمل کرده ایم. مهم نیست که   همه ی این موارد را بتوانیم موفق پیش ببریم و به آن ها عمل کنیم بلکه مهم این است که محاسبه داشته باشیم و بتوانیم کم کم به سمت آن هدف و چشم انداز پیش برویم. مثلا بدانیم از بین 10 مورد توانستیم 7 مورد را انحام دهیم 3 مورد بعدی را بیشتر حواسمان هست که در روزهای آتی به آن ها عمل کنیم و کم کم موارد بررسی کنیم.

پیشگیری از آسیب اجتماعی

پیشگیری از آسیب اجتماعی

کلام آخر : 

  •  در ابتدای هر روز مشارطه 
  •  در طول روز مراقبه 
  •  در انتهای هر روز محاسبه داشته باشیم و به مروز فعالیت های ترمیمی و اصلاحی را انحام دهیم تا بتوانیم به سمت یک زندگی خوب و انحام عادت های خوب و مستدام پیش برویم.

 

مطالعه کنید  11 راه برای داشتن انگیزه و رسیدن به اهداف

 

شما چه نظری دارید؟