رازهای تلقین به نفس

یکی از موارد موثر در موفقیت همه ما تلقیناتیه که دائما به خودمون میکنیم یعنی جملات تاکیدی که در طول روز تکرار میکنیم هم در روحیه وسلامتی موثره مثل بیان جمله “سالمم”یا  “شادابم”هم در رسیدن به اهداف مثل “مدیری موفقم”یا “دانشجوی عمران شریفم” اما برای تاثیر بیشتر جملات تاکیدی باید چند مشخصه داشته باشه:

1-مثبت باشه تگوییم من بیمار نیستم بگوییم سالمم

2- هر چه کوتاه تر وساده تر باشه بهتره

3-ثابت باشه جمله رو هی تغییرش ندیم

4- به زمان حال باشه نگوییم بنز میخرم بگوییم بنز دارم

5-تجسم کنیم که به اون رسیدیم و داریمش

6-باور کنیم که لیاقت و توانشو داریم

7-در حالت ریلکس یا دقایقی قبل خواب یا بعد بیداری اثرش بیشتره و زودتر به ضمیر نا خود آگاهمون نفوذ میکنه

8-توکل به خدا

9- دعا هم بکنیم

خیر پیش . مرتضی جاوید

مطالعه کنید  نحوه ی استفاده از زبان بدن در سخنرانی

شما چه نظری دارید؟