حواس خود را جمع کنیم!

بارها پیش اومده که کسی میگه برو فلان چیز مثلا نمک پاشو بیار. میگیم نمیدونم کجاست. میگه برو پیدا میکنی، میگیم فکر نمیکنم پیدا کنم، ولی برم ببینم چی میشه. میریم و پیدا نمیکنیم. بعد اون میاد و از جلوی چشمان مبارک ما برمیداره و میگه: کور بشه این نمک پاش که تو رو ندید! چرا ندیدیم چیزی رو که جلوی چشممون بود؟ چون نخواستیم ببینیم. وقتی بگیم فکر نمیکنم پیدا کنم مغز به چشم فرمان میده که نبین. اینجاست که میگیم باید منفی نگری رو کنار بذاریم تا فرصتهارو ببینیم و هدفهامون رو جذب کنیم. ما منکر مشکلات نیستیم ولی باید تمرکزمون رو بذاریم روی رسیدن به راه حل و دستیابی به اهدافمون. مشکلات همیشه هستند این ماییم که باید مثبت نگاه کنیم. تصمیم گیری با شما!!!؟؟؟ خیر پیش

مطالعه کنید  6 عادت ساده برای داشتن مغزی سالم

شما چه نظری دارید؟