تا می‌تونیم ببخشیم!

دوستان گلم یکی از راههای افزایش روزی بخششه. چه مادی چه معنوی. سعی کنید یه مقدار از درآمدتونو ببخشید هرچقدر کم حتی یکی دو درصد و روزتونو با صدقه شروع کنید. به مبالغ ریز گیر ندید یادتون باشه اگه لارج باشید خدا هم روزیتون رو لارج میده. برکت مال و حال نصیبتون میشه و حتی در کوتاه مدت اثرشو می بینید. اول بخشش به خانواده اگر نیازمندند بعد اقوام بعد دوستان وبعدغریبه ها. خیر پیش

مطالعه کنید  مثلث موفقیت چیست؟

شما چه نظری دارید؟