آموزش انواع زمان در زبان انگلیسی

دغدغه اکثر زبان آموزان «مبحث زمان در زبان انگلیسی» است. اگر با ۱۰ نفر انگلیسی زبان بومی صحبت کنید و در خصوص زمان از آن‌ها سؤال بپرسید به احتمال زیاد ۱ نفر آن‌ها پاسخ درستی به شما می‌دهد و ۹ نفر دیگر اطلاعات پایینی نسبت به این موضوع دارند با این حال خیلی روان به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند. برخی از اساتید مطرح این حوزه معتقدند که فقط ۲ زمان در این زبان داریم و برخی دیگر ۶ یا ۱۲ زمان را قبول دارند! در این مقاله همراه ما باشید تا این موضوع را به‌دقت با یکدیگر بررسی کنیم.

 

بررسی گرامر زمان ها در زبان انگلیسی

بخش مهمی از زبان انگلیسی را «گرامر» تشکیل می‌دهد. آموزش گرامر انگلیسی بدون آشنایی با این بخش شما نمی‌توانید جمله سازی درستی داشته باشید. در بعضی از زبان‌ها فعل و زمان فعل در جمله اهمیت زیادی ندارند اما در زبان انگلیسی این موضوع بسیار حیاتی است؛ به همین علت باید آن را به‌دقت بدانید. در زبان انگلیسی چند زمان وجود دارد:

 • Present Tense
 •  Past Tense
 •  Future Tense

زمان افعال در زبان انگلیسی به حالت‌های زیر تقسیم می‌شوند:

 • زمان حال در زبان انگلیسی / حال ساده یا مضارع
 • حال استمراری
 • حال کامل یا ماضی نقلی
 • حال کامل استمراری
 • گذشته ساده یا ماضی ساده
 • گذشته استمراری
 • گذشته کامل یا ماضی بعید
 • گذشته کامل استمراری
 • آینده ساده یا مستقبل ساده
 • آینده استمراری
 • آینده کامل
 • آینده کامل استمراری

 

 زمان حال ساده در زبان انگلیسی به چه معناست

این زمان به شکل ساده‌ای حقایق، اقدامات، موقعیت‌ها و آینده را توضیح می‌دهد و به عملی اشاره دارد که در حال حاضر رخ داده است. کاربرد زمان ها در زبان انگلیسی با مثال در این بخش به شرح زیر است:

 1. عادات روزمره (I get up every day at 5 o’clock)
 2. حقایق کلی (I have three children)
 3. رویدادی که قرار است در آینده رخ دهد و بخشی از آن از پیش تعیین شده (The new supermarket opens next week)
 4. تیتر اخبار یا نقل قول‌ها (President Henry resigns)
 5. توصیف احساسات (I feel very cold)
 6. حالت روانی (I think she is very kind)
 7. موضوعات ریاضی و علمی (One plus one equals two)

 

 • ساختار حال ساده: جملات زمان حال ساده در زبان انگلیسی با فرمول “… + فعل ساده + فاعل” است مانند:
 • He/ She works in a bank.
 • .He speaks

 

 • ساختار منفی: شکل ساده فعل + don’t/ doesn’t + فاعل
 • He/ She/ It doesn’t (does not) work.
 • .He does not speak

 

 • ساختار سؤالی زمان حال ساده در زبان انگلیسی: شکل ساده فعل + فاعل + do/does + کلمه پرسشی
 • Where does he/ she work?
 • ?Does he speak

 

انواع زمان حال در زبان انگلیسی : 

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری یا حال پیشرو کار یا فعلی که به شکل مداوم در حال انجام است را نشان می‌دهد. کلماتی مانند Currently، at the moment، just now یا right now نشان دهنده این زمان است. انواع کاربرد زمان حال جاری در زبان انگلیسی به شکل زیر است:

 1. اتفاقات و کارهایی که اکنون رخ داده (He is playing tennis now)
 2. کارهای برنامه ریزی شده (He is watching movie with his friend next Sunday)
 3. تغییر شرایط (The climate is getting hotter each year)
 4. بیان کاری که در لحظه مکالمه در حال رخ دادن است (We are performing our duty at the moment)
مطالعه کنید  ضرب المثل انگلیسی درباره شخصیت

 

 • ساختار زمان استمراری در زبان انگلیسی: ing + فعل + BE فعل + فاعل
 • You are cooking.
 • He is speaking.

 

 • ساختار منفی: ing + فعل + BE not + فاعل
 • You aren’t (are not) cooking.
 • .He is not speaking

 

 • ساختار سؤالی: ing + فعل + فاعل + BE + کلمه پرسشی
 • What are you cooking?
 • ?Is he speaking

 

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

در جدول زمان ها در زبان انگلیسی ماضی نقلی یا حال کامل، بیانگر تکمیل وظیفه یا عمل حال است. کلماتی مانند till now، Ever، Already، Still، Yet، Since یا For نشان دهنده این زمان هستند. از کاربردهای ماضی نقلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. وقایعی که در زمان گذشته رخ داده‌اند اما تأثیر آن‌ها در زمان حال از خود آن رویداد مهم‌تر هستند (I have cut my finger)
 2. عملی که زمان آن مشخص نیست ولی تأثیر آن تا زمان حال ادامه دارد (I have never known him to be angry)
 3. اتفاقی که در گذشته نزدیک رخ داده یا عملی که از زمان گذشته تأثیرش تا به امروز باقی مانده (I have written three books)
 4. فعالیت‌هایی که در گذشته نزدیک انجام شده‌اند (He has just gone out)

 

 • ساختار حال کامل: اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلی) + have / has + فاعل
 • .He has spoken
 • Julia has made a sponge cake.

 

 • ساختار منفی: اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have / has not + فاعل
 • .He has not spoken
 • Julia has not made a sponge cake.

 

 • ساختار سؤالی: ? + اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + فاعل + Have / Has
 • ?Has he spoken
 • Has he gone to the hill station?

 

زمان حال کامل استمراری

زمان جملات در زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهیم وظیفه یا عملی که از زمان گذشته شروع شده و در حال حاضر همچنان ادامه دارد را نشان دهیم به‌صورت حال کامل استمراری بیان می‌شود. کلماتی مانند for، for two hours، how long، since یا since morning نشان دهنده این زمان هستند و از کاربردهای آن می‌توان به:

 1. جملات محدود به زمان (He has been watching TV for two)
 2. ابراز خشم (Why have you been disturbing me)
 3. تأکید بر بازه زمانی یک عمل (I have been learning French since I went to school)

اشاره کرد.

 

 • ساختار حال کامل استمراری: فعل به همراه ing + have/ has + been + فاعل
 • .He has been speaking
 • He has been playing football for two hours.

 

 • ساختار منفی: فعل به همراه ing + have/ has not + been + فاعل
 • .He has not been speaking
 • He has not been reading his favorite book.

 

 • ساختار سؤالی: +? فعل به همراه ing + + been فاعل Have/ has +
 • ?Has he been speaking
 • Has the farmer been ploughing the fields?

 

انواع زمان گذشته در انگلیسی

زمان گذشته در زبان انگلیسی چیست؟ هنگامی که می‌خواهیم وقایعی که در زمان گذشته اتفاق افتاده‌اند یا پشت سر یکدیگر رخ داده‌اند را نشان دهیم از «گذشته ساده» استفاده می‌کنیم. واژگانی مانند An hour ago، Last Monday، In 1998، Yesterday یا Last night نشان دهنده زمان گذشته ساده هستند. کاربرد انواع زمان در زبان انگلیسی با مثال در این بخش به‌صورت زیر است:

 1. عادت‌های گذشته (I used to play football when I was 16 years old)
 2. موقعیت‌های خیالی در زمان آینده که احتمال دارد رخ ندهند یا رویدادهای خیالی در شرایط فعلی که در زمان گذشته به‌طور کامل رخ داده‌اند (If I got rich, I would travel all over the world)
 3. وقایعی که در زمان گذشته به شکل کامل انجام شده‌اند (I finished my work two hours ago)

 

 • ساختار گذشته ساده: شکل گذشته فعل (قسمت دوم فعل) + فاعل
 • He went to the hill station.
 • Julia made a sponge cake.

 

 • ساختار منفی: فاعل + didn’t (did not) + برای منفی کردن
 • He did not go to the hill station.
 • Julia did not make a sponge cake.

 

 • ساختار سؤالی: کلمه پرسشی + did + برای سؤالی کردن
 • Did he go to the hill station?
 • Did Julia make a sponge cake?
مطالعه کنید  معرفی 3 مرجع آموزش زبان انگلیسی

 

زمان گذشته استمراری یا گذشته جاری در زبان انگلیسی

برای بیان رویدادهایی که در زمان گذشته ادامه داشته‌اند از «گذشته استمراری» استفاده می‌شود. ما نمی‌توانیم زمان دقیق شروع یا پایان این رویدادها را مشخص کنیم. کلماتی مانند While، when، as long as یا yesterday نشان دهنده این زمان هستند. گذشته استمراری برای بیان رویدادهای زیر استفاده می‌شود:

 1. عادت‌های طولانی در زمان گذشته (She was always chewing gum)
 2. بیان زمان (He was driving car at 05:00 pm yesterday)
 3. هنگامی که دو یا چند اتفاق در زمان گذشته به شکل هم‌زمان رخ داده‌اند (He was watching movie while he was was eating chips)

 

 • ساختار گذشته استمراری: فاعل + was/ were + فعل+ ING
 • She was eating a burger.
 • He was traveling to Venice.

 

 • ساختار منفی: فاعل + wasn’t (was not)/ weren’t (were not) + فعل + ING
 • She was not eating a burger.
 • He was not traveling to Venice.

 

 • ساختار سؤالی: کلمه پرسشی + was/ were + فعل + ING
 • Was she eating a burger?
 • Was he traveling to Venice?

 

زمان گذشته کامل

در جدول زمان افعال در زبان انگلیسی این زمان بیانگر اعمال تکمیل شده یا تمام شده در گذشته است که کلماتی مانند until that day، When، Already یا before yesterday نشان دهنده آن هستند. از کاربردهای زمان گذشته کامل می‌توان به مورد زیر اشاره کرد:

 1. بیان دقیق زمانی که دو رویداد در زمان گذشته رخ داده‌اند. در این شرایط معمولاً باید مشخص کنیم که کدام اتفاق و زودتر رخ داده (I had done my exercise when Hari came to see me)

 

 • ساختار زمان گذشته کامل: فاعل + had + شکل کلی
 • The players had lost heart before the match finished.
 • Chris had completed the assignment before he went to school.

 

 • ساختار منفی: فاعل + hadn’t (had not) + منفی
 • The players had not lost heart before the match finished.
 • Chris had not completed the assignment before he went to school.

 

 • ساختار سؤالی: قسمت سوم فعل + فاعل + had + کلمه پرسشی
 • Had the players lost heart before the match finished?
 • Had Chris completed the assignment before he went to school?

 

زمان گذشته کامل استمراری

این زمان برای بیان رخدادهایی است که در زمان گذشته شروع شده‌اند و برای مدتی ادامه داشته‌اند. کلماتی مانند since، All day، for، since morning یا for two hours نشان دهنده گذشته کامل استمراری هستند. شما برای بیان موارد زیر می‌توانید از این زمان استفاده کنید:

 1. عبارات زمان (He had been drafting a plan for two days before the meeting)
 2. تأکید روی مدت زمان انجام وظیفه یا کاری در زمان گذشته به پایان رسیده است (I had been learning French for two years before I went to college)

 

 • ساختار گذشته کامل استمراری: فاعل + had been + فعل + ING
 • She had been drafting the plan for a meeting for two hours.
 • I had been playing my favorite game.

 

 • ساختار منفی: فاعل + hadn’t been + فعل+ ING
 • He had not been reading his favorite book.
 • She had not been planting for three hours.

 

 • ساختار سؤالی: کلمه پرسشی + had + فاعل + been + فعل ING
 • Had she been planting for two hours?
 • Had they been traveling for two days?

 

انواع زمان آینده در زبان انگلیسی : 

 زمان آینده ساده

هنگام تدریس زمان ها در زبان انگلیسی وقتی به آینده ساده می‌رسیم فعل کمکی will را به‌عنوان نشانه اصلی این زمان معرفی می‌کنیم. از کاربردهای آینده ساده می‌توان به مورد زیر اشاره کرد:

 1. عملی که قرار است در آینده و در زمان مشخصی رخ دهد (I will do it for you)
 • ساختار زمان آینده در زبان انگلیسی: فاعل + Will + شکل کلی
 • I will travel abroad.
 • I will help you.

 

 • ساختار منفی:  فاعل + Won’t (will not) + منفی
 • .He will not speak
 • I/ You/ He/ She/ We/ They won’t see Jane when she comes back from India.

 

 • ساختار سؤالی: شکل ساده فعل + فاعل + will + کلمه پرسشی
 • ?Will he speak
 • Will I/ you/ he/ she/ we/ they see Jane when she comes back from India?
مطالعه کنید  آموزش زبان انگلیسی در ۵۰ روز

 

زمان آینده استمراری

در تعریف زمان ها در زبان انگلیسی هنگامی که می‌خواهیم عملی که در حال انجام است را در آینده نشان دهیم از «آینده استمراری» استفاده می‌کنیم. از کاربردهای این زمان می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

 1. قرارهای از قبل برنامه‌ریزی شده در زمان آینده (He will be meeting us next week)
 2. رویدادی که در زمان مشخصی از آینده ادامه دار است (I shall be reading the paper then)

 

 • ساختار آینده استمراری: فاعل + Will Be + فعل + ing
 • .He will be speaking
 • I/ You/ He/ She/ We/ They will be having fun at the party.

 

 • ساختار منفی: فاعل + Won’t Be + فعل + ing
 • .He will not be speaking
 • I/ You/ He/ She/ We/ They won’t be having fun at the party.

 

 • ساختار سؤالی: کلمه پرسشی + Will + فاعل + Be فعل + ing
 • ?Will he be speaking
 • Will I/ you/ he/ she/ we/ they be having fun at the party?

 

زمان آینده کامل

هنگام آموزش زبان انگلیسی و آموزش زمان ها در زبان انگلیسی با ترجمه فارسی از این زمان برای عملی است که در گذشته‌های خیلی دور، گذشته، همین‌الان یا در آینده شروع شده اما پایانش زمانی در آینده است استفاده می‌کنیم. یکی از متداول‌ترین کاربردهای آینده کامل هنگامی است که می‌خواهیم کامل شدن یک عمل را در زمان مشخصی از آینده نشان دهیم مانند:

 

 • .I will have written my exercise by that time

 

 • ساختار زمان آینده کامل: فاعل + Will Have + شکل کلی

.He will have spoken by tomorrow

I/ You/ He/ She/ We/ They will have met Dora’s husband by this time tomorrow.

 

 • ساختار منفی: فاعل + Won’t Have + منفی

.He will not have spoken by tomorrow

I/ You/ He/ She/ We/ They won’t have met Dora’s husband by this time tomorrow.

 

 • ساختار سؤالی: کلمه پرسشی+ Will + فاعل + Have قسمت سوم فعل

?Will he have spoken by tomorrow

Will you have met Dora’s husband by this time tomorrow?

 

زمان آینده کامل استمراری

هنگام آموزش زمان در زبان انگلیسی برای نشان دادن رویدادی که در آینده تکمیل می‌شود و به استمراری بودن آن تأکید شده از «آینده کامل استمراری» استفاده می‌کنیم. از کاربردهای این زمان می‌توان به مورد زیر اشاره کرد:

 1. عملی که قرار است تا زمان مشخصی در آینده به اتمام برسد (I shall have been living in Tehran for 20 years by next month)

 

 • ساختار زمان آینده کامل استمراری: ing + فعل + Will Have Been + فاعل

.He will have been speaking

I/ You/ He/ She/ We/ They will have been working with John for ten years next week.

 

 • ساختار منفی: فاعل + Won’t Have Been + فعل + ing
 • .He will not have been speaking
 • I/ You/ He/ She/ We/ They won’t have been working with John for ten years next week.

 

 • ساختار سؤالی: کلمه پرسشی + Will + فاعل + Have Been + فعل + ing
 • ?Will he have been speaking
 • How long will I/ you/ he/ she/ we/ they have been working with John next week?

 

تذکر: آیا در خصوص زمان گذشته در آینده در زبان انگلیسی چیزی شنیده‌اید؟ اگر ما در گذشته خود برای انجام کاری در زمان آینده برنامه ریزی کرده بودیم و اکنون درباره آن حرف می‌زنیم باید از «going to» استفاده کنیم به‌عنوان مثال:

Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone.

 

کلام آخر

چند تا زمان در زبان انگلیسی داریم؟ مبحث زمان در زبان انگلیسی نقش پایه و اساسی دارد به همین علت شما برای اینکه مکالمه درستی داشته باشید باید قواعد آن را به‌طور کامل یاد بگیرید. بهترین راه برای یادگیری این ساختارها حفظ خلاصه زمان ها در زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی آنلاین است.