حضور و غیاب ذهنی 400 نفر توسط استاد مرتضی جاوید

بعضا این پرسش مطرح میشود چرا به استاد مرتضی جاوید ” سلطان حافظه ایران ” گفته میشود . علت آن است که ایشان در بعضی زمینه ها رکورد دار حافظه هستند. مثلا رکورد حفظ بالاترین اعشار عدد پی …

به تازگی استاد مرتضی جاوید در یک حضور حیرت انگیز اسامی 400 نفر از زبان آموزان حاضر در یک همایش را با فقط با استفاده از حافظه بیان کرده اند. کاری که بعید به نظر میرسد تکرار شود مگر دوباره توسط خود ایشان در جایی و زمانی دیگر… در ذیل میتوانید ویدیوی این اتقاق مهم را مشاهده کنید :