عروس ویروسی

سرگذشت استاد مرتضی جاید را در این ویدئو ببینید تا به رازهایی زندگی ایشون واقف شوید. با این ویدئو متوجه می شود که ناممکن، ناممکن است.

ثبت دیدگاه

اشتراک گذاری

ارسال این مطلب به ایمیل دیگران

مطالب مرتبط