کلاس روانشناسی ذهن

محتوای دوره:

  • ارتقای تمرکز فکر و کاهش حواس پرتی در همه کارها
  • راهکارهای عملی کنترل افکار مزاحم در زندگی
  • درمان سریع و آسان وسواسهای فکری و عملی
  • افزایش فوق العاده اعتماد به نفس، انگیزه، روحیه و پشتکار در زندگی

مخاطبین دوره :

  • همه سنین از محصل و خانه دار و کم سواد و دکتر و مهندس و دانشجو و کاسب و کارمند و …
  • همه کسانی که دوست دارند یک بار برای همیشه از شر همه حواس پرتی ها و افکار مزاحم راحت شوند
  • همه کسانی که می خواهند ذهن خود را به قدرتمندترین شکل مدیریت کنند