5 راهکار گوش دادن آگاهانه

در سخنرانی خود و اگر به عنوان شنونده در جایی حضور داریم باید حواسمان به طیف وسیعی از فیلترها باشد. (فرهنگ ، زبان، ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها، انتظارات، مقاصد) این فیلترها ما را از همه صداها باز داشته و به سويي مي‌برند که ما به آن توجه می کنیم.

 اکثریت مردم کاملا” از وجود این فیلترها نا آگاهند. اما در واقع، اين فيلترها به نحوي خالق واقعیت ما هستند، چرا که به ما می گویند که در حال حاضر ما به چه چیزی داريم توجه مي‌کنیم. یک مثال برایتان می زنم: هدف در صدا و در گوش دادن بسیار مهم است. هنگامی که در کلاس درس هستید و مبحثی برای شما بیان می شود ممکن است گوش دهید ولی ممکن هم هست حواستان در کلاس درس نباشد یعنی تنها صدا را می شنوید اما درکی از آن ندارید؛ اما به محض اینکه معلم و یا استاد شما اسمی از امتحان پایان ترم ببرید و بگوید این سؤال پایان ترم شماست حتما با تمرکز بیشتری به کلاس گوش می سپارید.

چشیدن صداها

سوم: چشيدن و لمس کردن صدا، این تمرین واقعا تمرین زیبایی است و درباره لذت بردن از صداهاي جهان است. تمامی صداهایی که در دنیای اطراف شما وجود دارند همگی صداهایی زیبا و دلربایی هستند و ترکیب چند سمفونی زیبا است حتی اگر به نظر شما گئش خراش باشند. می توانید با تمام سلول های بدن خود به این صداها گوش کنید و از آن ها لذت ببرید و آن را لمس کنید.

استفاده از RASA

مطالعه کنید  آموزش آنلاین زبان انگلیسی

شما چه نظری دارید؟