چطور رفتارم را تغییر دهم؟!

1-باور کنیم که نیاز داریم و میتونیم.

2-بر ترسمون غلبه کنیم از شکست نترسیم به چشم تجربه نگاهش کنیم.

3-به مزایا ونتایج مثبتش فکر کنیم .

4-بدونیم سودش به خودمون میرسه به خاطر  خودمون تغییر میکنیم حتی اگه دیگران بگن دیدی اشتباه میکردی حالا به حرف ما رسیدی.

5-بدونیم جلوی ضرر رو هروقت بگیریم سوده.

6-تعصب بیجامونو کنار بذاریم روی سن،سواد،تجربه مون پافشاری نکنیم ودر مقابل حرف حق سر تعظیم فرود بیاریم.

7-همیشه خودمونو یه شاگرد بدونیم از همه درس بگیریم حتی بچه ها

8- دوست ناباب ومنفی رو کنار بذاریم چون افسرده دل افسرده کند انجمنی را یادتون باشه بزرگترین موانع تغییر دوستان بدند.

9-برنامه ریزی کنیم.

10-از قدمهاوتغییراتکوچیک شروع کنیم.

11-به خودمون پاداش بدیم .

12-چهل روز روی یک رفتارمون تمرکز کنیم.

خیر پیش ،مرتضی جاوید

مطالعه کنید  روش‌های بالابردن اعتماد به نفس

شما چه نظری دارید؟