مراحل ارتباط مؤثر

1-هم گام شدن

2-هدایت کردن.هم گام شدن یعنی در ابتدا مخالفت نکنیم اول به حرف دیگران گوش کنیم نقطه نظراتشون رو بشنویم بعد حرفمون رو خیلی زیرکانه وبا ملایمت خاصی بزنیم این طوری دیگران هم نا خود آگاه وقتی ببینند به اونها توجه میکنیم واحترام میزاریم راحتتر حرف ما رو می پذیرند.به این تکنیک به طور خلاصه می گن قانون خلع سلاح یا”بله ولی”مثل خبرنگارها که اول حرف طرف رو می شنوند وسری به نشانه تایید تکان می دهند ولی در ادامه میگن البته فرمایش شما متین ولی بنا به این دلیل من فکر میکنم این طوری بهتره که …بعد هم عملا بدون رد پا وبا نرمی خاصی نظر طرف رو رد میکنن پس در لحظه مخالفت ممنوع اول بشنویم بعد بحرفیم !امام عسکری :نصیحت در حضور دیگران حقیر است .معلم خوب به دانش آموزی که مساله رو اشتباه حل کرده نمیگه تو اشتباه میکنی چون اون شخصیتش تخریب ولجباز میشه بلکه میگه بذار دوباره حل کنیم ببینیم به کجا میرسیم بعد دانش آموزن کم کم خودش میفهمه اشتباه کرده .

خیر پیش . مرتضی جاوید

مطالعه کنید  چطور رفتارم را تغییر دهم؟!

شما چه نظری دارید؟