اهدافتون رو دقیق تجسم کنید

از بچگی عاشق سخنرانی بودم و همیشه خودم رو در حال سخنرانیهای بزرگ میدیدم، اواخر دبیرستان که بودم اتفاقی مسیرم خورد به آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی، از اون روز به بعد خودم رو اونجا مجسم میکردم در حال یک سخنرانی بزرگ. مدتی بعد تو جلسه ای با شخصی آشنا شدم که از بنده دعوت کرد خودم رو برای یک سخنرانی در مورد “روان سالم زندگی سالم” آماده کنم. ولی گفت هموز مکانش مشخص نیست احتمالا یه سالن تو شهر میگیرن. چند ماه گذشت و چند روز قبل از برنامه به بنده اطلاع دادن مکان سخنرانی مشخص شده، پرسیدم کجاست؟ گفتند: آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی! یعنی دقیقا همون جایی که از مدتها پیش تجسم کرده بودم!

خیر پیش

مرتضی جاوید

مطالعه کنید  نحوه آموزش زبان انگلیسی بدون کتاب

شما چه نظری دارید؟