آموزش استرس کلمات در زبان انگلیسی

استرس-کلمات-در-انگلیسی-

تا به حال استرس کلمات انگلیسی در دیکشنری توجه شما را به خود جلب کرده است؟ آیا در تلفظ صحیح لغات و استرس کلمات در انگلیسی مشکل دارید؟ تلفظ و استرس کلمه یک موضوع جز نکات گرامری انگلیسی بسیار مهم است. لغاتی که در زبان انگلیسی وجود دارد همیشه دارای قسمتی است که بیشتر از بقیه روی آن تأکید می‌شود، به این قسمت استرس می‌گویند. این استرس به شنونده کمک می‌کند تا صحبت‌های شما را بهتر درک کند. اهمیت این موضوع به قدری است که اگر کلمه‌ای را اشتباه تلفظ کنید اما استرس آن را درست به زبان آورید، معمولاً می‌توانید منظور حرفتان را به درستی منتقل کنید.

استرس در آموزش زبان انگلیسی می‌تواند معنای کلماتی که املای یکسانی دارند را تغییر دهد. شاید در نگاه اول فکر کنید این مبحث خیلی سخت و چالش برانگیز است اما با کمی تمرین خیلی سریع آن را یاد می‌گیرید. خوشبختانه الگوهایی وجود دارد که به شما کمک می‌کند استرس کلمات در جملات انگلیسی را راحت‌تر حدس بزنید به‌عنوان مثال:

 • اسم: تقریباً تمام اسم‌های دو هجایی روی هجای اول تأکید دارند مانند Record، Increase، REfund.
 • فعل: اغلب افعال دو هجایی هم روی هجای دوم تأکید دارند مانند preSENT، rePEAT، deCREASE.

قواعد استرس در کلمات انگلیسی

فهرست محتوا

بهترین برنامه تشخیص استرس کلمات انگلیسی، شناخت 5 قانون ساده زیر است:

 • هر کلمه از هجا ساخته شده است.
 • هر کلمه یک (dog)، دو (or_ange)، سه (ex_pen_sive) یا چند هجا (in_te_res_ting) دارد.
 • برای درک استرس کلمه باید هجاها را درک کرد.
 • هر کلمه فقط یک استرس دارد. اگر گاهی اوقات موقع خواندن استرس کلمات در دیکشنری فکر می‌کنید دو استرس را می‌شنوید یعنی دو کلمه را شنیدید اما این موضوع را تشخیص ندادید. علی رغم اینکه برخی از کلمات استرس ثانویه دارند اما این موضوع به ندرت به وجود می‌آید.
 • ما فقط می‌توانیم روی حروف صدادار تأکید کنیم.

برای اینکه تشخیص استرس کلمات انگلیسی برای شما راحت‌تر باشد در ادامه چند قاعده کلی را به شما یاد می‌دهیم.

 

1.     کلمات استرس دار در انگلیسی هنگام تأکید بر هجای اول

قانون

مثال

اغلب اسامی 2 هجایی PRESent
EXport
CHIna
TAble
اغلب صفت‌های 2 هجایی PRESent
SLENder
CLEVer
HAPpy

2.     استرس کلمه انگلیسی هنگام تأکید بر هجای آخر

قانون مثال‌ها
اغلب افعال 2 هجایی preSENT
exPORT
deCIDE
beGIN

3.     استرس یا تکیه در زبان انگلیسی هنگام تأکید بر دومین هجا از آخر

استرس-یا-تکیه-در-زبان-انگلیسی-هنگام-تأکید-بر-دومین-هجا-از-آخر

قانون مثال‌ها
کلماتی که به -ic ختم می‌شوند. GRAPHic
geoGRAPHic
geoLOGic
کلماتی که به -sion و -tion ختم می‌شوند. teleVIsion
reveLAtion

4.     تأکید بر سومین هجا از آخر

قانون مثال‌ها
کلماتی که به -cy ، -ty ، -phy و -gy ختم می‌شوند. deMOcracy
dependaBIlity
phoTOgraphy
geOLogy
کلماتی که به -al ختم می‌شوند. CRItical
geoLOGical

5.     علائم استرس در کلمات انگلیسی مرکب

قانون مثال‌ها
برای اسامی مرکبی که تأکید بر قسمت اول است. BLACKbird
GREENhouse
برای صفت‌های مرکبی که تأکید بر قسمت دوم است. bad-TEMpered

old-FASHioned

برای افعال مرکبی که تأکید روی قسمت دوم است. underSTAND

overFLOW

6.     استرس در هجای قبل از ial, ual, ian, ient, cious, tious, ic, ible, ity, tion, logy, graphy, meter یا صدای sion

ارتباط Communication
دستورالعمل Instruction
تلویزیون Television
دیکته Dictation
یادبود Memorial
دیداری Visual
سیاستمدار Politician
کافی است Sufficient
خوشمزه / لذیذ delicious
خوراکی Edible
طبقه‌بندی کردن Classify
زیست شناسی Biology

7.     استرس در هجای قبل از صدای er

خبرنگار Reporter
ارائه کننده Presenter
ویرانگر Destroyer
معلم Teacher

8.     در اعداد بیشتر از 10 همیشه تأکید روی هجای اول است

FOURty 40

آزمون تشخیص استرس در کلمات انگلیسی

آزمون-تشخیص-استرس-در-کلمات-انگلیسی

حالا که نحوه تشخیص استرس در کلمات انگلیسی را یاد گرفتید برای آزمایش خودتان به سؤالات زیر پاسخ دهید.

 1. ?Can you pass me a plastic knife
 •  PLAS-tic
 •  plas-TIC
 1. .I want to be a photographer
 •  PHO-to-graph-er
 •  pho-TO-graph-er
 1. ?Which photograph do you like best
 •  PHO-to-graph
 •  pho-TO-graph
 1. .He was born in China
 •  CHI-na
 •  Chi-NA
 1. ?Whose computer is this
 •  com-PU-ter
 •  com-pu-TER
 1. .I can’t decide which book to borrow
 •  DE-cide
 •  de-CIDE
 1. ?Couldn’t you understand what she was saying
 •  un-DER-stand
 •  un-der-STAND
 1. .Voting in elections is your most important duty
 •  im-POR-tant
 •  im-por-TANT
 1. .We had a really interesting conversation
 •  con-VER-sa-tion
 • con-ver-SA-tion
 1. ?How do you pronounce this word
 • PRO-nounce
 • pro-NOUNCE

کلام آخر

علی رغم اینکه شما می‌توانید طبق الگوهای از پیش تعیین شده‌ای استرس کلمه در زبان انگلیسی را تشخیص دهید اما نباید خیلی به آن‌ها اعتماد کنید؛ زیرا همیشه استثنائات زیادی وجود دارد. پیشنهاد می‌کنیم برای تشخیص بهتر استرس در لغات انگلیسی مهارت listening خود را از طریق فیلم/ موزیک/ ویدئوهای آموزشی تقویت کنید و به آموزش گرامر انگلیسی بپردازید، تکیه‌ها را در speaking تمرین کنید، تکیه‌ها را در دیکشنری چک کنید و به لهجه‌های مختلف گوش دهید.

مطالعه کنید  ایا تندخوانی برای کنکور مناسب است؟