چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟ (14 کلید طلایی)

1-به قول پیامبر :سکوت کنیم .

2-مسیر نگاهمونو نسبت به شخص یا عامل خشم عوض کنیم.

3-آب بخوریم

4-جامونو عوض کنیم یا یه دوری بزنیم

5-به این فکر کنیم که بافریاد زدن مشکلی حل نمیشه و باید به وقتش واز راهش حرفمونو بزنیم

6-نگرشمونو طوری تنظیم کنیم که آرامش بخش باشه مثلا اگه کسی فحشمون داد نگیم سکوت نشانه رضایته بلکه بگیم جواب ابلهان خاموشی است.

7-لحظه خشم رو فرصتی بدونیم برای تمرین صبوری وگذشت

8-به این فکر کنیم که سکوت وبی تفاوتی ما دشمنمون رو بیشتر کفری میکنه

9-امتحان الهیه

10-بدونیم که خشم از ناحیه شیطانه و طاقت ما اونو میرنجونه

11-تمرین کنیم برعکس میل مون  انجام بدیم مثلا به جای سرزنش با ملایمت صحبت کنیم.

12-چهل روز سعی کنیم غر نزنیم وآروم باشیم

13-فکر کنیم همه دوربینهای عالم دارن تصویر عکس العمل ما رو نشون میدن وآرامش ما رو مثال میزنن

14-به خدا واگذار کنیم.

خیر پیش .مرتضی جاوید

مطالعه کنید  آموزش یادگیری زبان انگلیسی از طریق شنیدن

شما چه نظری دارید؟