حرف مردم را بی‌خیال! (روش‌هایی برای رهایی از حرف مردم)

1-بدونیم مردم پشت سر همه حرف میزنن حتی مومن ترین و موفق ترین افراد .ما که جای خود داریم در نتیجه اهمیت ندیم.

2- هیچ کس نمیتونه همه رو از خودش راضی کنه .

3-خدا از ادم راضی باشه همه چی درست می شه .

4-وقتی برای ما حرف در میارن یعنی ما ادمهای مهمی هستیم .

5-از اونا بهتریم که میترسن عقب بیفتن ولی از اونجایی که انسانهای ضعیفین نمیتونن رو در رو حرف بزنن.

6-کسی که پشت سرمون حرف میزنه به همونجا تعلق داره پشت سرمون.

7-تفکرمون رو کمی تغییر بدیم مثلا نگوییم سکوت نشانه رضایته بلکه بگوییم جواب ابلهان خاموشیست

8-مثل دوران کودکی هر چی گفتن میگیم آیینه!

9-مطمئن باشیم هر کی زیر آبی بزنه ما رو عزیز تر میکنه جالبه تجربه ثابت کرده با حرف مردم ما بیشتر رو میاییم:

خدا به آدم عزت میده :تعز من تشا وتذل من تشا

10-ما مسئول نیت وکار خودمونیم نه قضاوت وحرف دیگران

11-این مسایل جزیی از مسیر ترقی ماست.

12-همیشه مخالف ودشمن وحسود وکوته فکر هست.

13-تو این شرایط موفقیت هنره وارزش داره.

14-گناهامونو میشورن.

15-دود کارشون تو چشم خودشون میره.

16-برای هدایتشون دعا کنیم.

17با خوبی شرمنده شون کنیم.

خیر پیش .مرتضی جاوید

مطالعه کنید  نحوه تسلیت گفتن به انگلیسی چگونه است؟

شما چه نظری دارید؟