قدر مشکلات را بدانیم

نگاهمونو به مشکلات تغییر بدیم .تا مشکلات نباشه آدم رشد نمیکنه و اگر رشد نکنه ارزش نداره، موفقیتی که ساده به دست بیاد ارزشمند نیست انسان مثل فنره وهر چی بیشتر فشار بدی بیشتر می پره هوا نمیدونی تا کجا میره من این توپ رو نداشتم مشقامو خوب نوشتم 🙂
تا نامردا نباشن آدم قدر مردا رو نمیدونه تا سرما نباشه مفهوم گرما مشخص نمیشه
بازم مرام کلاغ نه به خاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش، مرام کرم خاکی نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش، مرام گاو به خاطر اینکه نمیگه من میگه ما. پس سعی کنیم از سنگهای سر راهمون پلکان بسازیم خلاصه مشکلی نیست که آسان نشود .
نگوییم ای خدا من ی مشکل بزرگ دارم بگوییم ای مشکل من ی خدای بزرگ دارم.

مطالعه کنید  اهدافتون رو دقیق تجسم کنید

شما چه نظری دارید؟