لایوهای رایگان مکالمه‌ی انگلیسی (13 جلسه)

جلسه‌ی اول:

جلسه دوم:

جلسه سوم:

جلسه‌ی چهارم:

جلسه پنجم:

جلسه ششم:

جلسه‌ی هفتم:

جلسه هشتم:

جلسه نهم:

جلسه دهم:

جلسه‌ی یازدهم:

جلسه دوازدهم:

جلسه سیزدهم:

 

جاویدی عزیز

می‌توانید برای دیدن ادامه آموزش‌ها و دریافت مشاوره رایگان و خرید محصولات کامل و اورجینال از راه‌های زیر اقدام نمایید: