سامانه پیامکی ما

دوستان عزیز؛ جـــهــــت مطلع شدن از جدیدترین هــمـــایــش‌هـــــای رایـــگــــان استاد مــرتـــضــــی جـــــــــــاوید؛ در سراسر کشور لطفا نام «اســـــتــــان» خود را به سامانه‌ی ۳۰۰۰۴۰۸۰۳۳ پــیــامــک نــمــایــیــد.