بایگانی بخش کتاب‌ها

شامل 2 مطلب

کتاب افکار مزاحم را به مراحم تبدیل کنید!

همه ما در طول زندگي گاه و بي گاه افكار مزاحم را تجربه مي كنيم كه مانع ارامش و تمركز ما ميشوند و نميگذارند از زندگي ولحظه هاي خود لذت كافي را ببريم . افكاري كه هرچه ازانها فرار ميكنيم بيشتر ميشوند, از مسائل روزمره گرفته تا خاطرات تلخ وحرفهاي ازاردهنده ديگران و تلقين هاي […]

کتاب مثل آب خوردن تست بزنید!

در بين دانش آموزان ودانشجويان كه معلومات ومعدل بالاي دارند كساني هستند كه در ازمون هاي تستي وكنكور نتيجه مناسب نگرفته اند ودر مقابل افرادي هم هستند كه با وجود اين كه معلومات و معدل كمتري دارند اما نسبتا نتيجه بهتري گرفته اند.اين نشان ميدهد كه تست زني يك مهارت است.فوت و فن دارد . […]