کتاب مصور 504 واژه انگلیسی مطلقاً ضروری

ویژگی های منحصر به فرد این کتاب:

  • هر واژه دارای یک تصویر جذاب است که به فهم واژه کمک میکند.
  • برای هر واژه مترادف ( synonyms ) و متضاد ( antonyms ) آورده شده است.
  • دسته بندی شدن کتاب 504 واژه برای اولین بار بر اساس 12 موضوع.
  • تمام کتاب دارای ترجمه سلیس و روان است.
  • 125 واژه تکمیلی در پایان کتاب آورده شده است.

قیمت کتاب:

35.000 تومان

خرید آنلاین کتاب مصور ۵۰۴ واژه انگلیسی مطلقاً ضروری

  • 15,000 تومان
  • 0 تومان

ثبت دیدگاه

اشتراک گذاری

ارسال این مطلب به ایمیل دیگران

مطالب مرتبط