کتاب افکار مزاحم را به مراحم تبدیل کنید!

افکار مزاحم را به مراحم تبدیل کنیدهمه ما در طول زندگي گاه و بي گاه افكار مزاحم را تجربه مي كنيم كه مانع ارامش و تمركز ما ميشوند و نميگذارند از زندگي ولحظه هاي خود لذت كافي را ببريم .
افكاري كه هرچه ازانها فرار ميكنيم بيشتر ميشوند, از مسائل روزمره گرفته تا خاطرات تلخ وحرفهاي ازاردهنده ديگران و تلقين هاي منفي ونگراني هاي گوناگون . حتي بعضي ها بامراجعه به چندين مشاور و حتي روانپزشك و صرف هزينه هاي گزاف نتيجه درستي نگرفته اند . اما واقعيت اين است كه كنترل افكار مزاحم يك مهارت بسيار ساده است كه ما در 7مرحله ي معجزه اسا ان را مطرح كرده ايم . نكته ها ومطالب اين كتاب نتيجه سالها مشاوره ودرمان موفق است اگر توصيه وراهكارهاي عملي اين كتاب را به ويژه مراحل 7گانه كنترل افكار مزاحم را مو به مو به كار ببنديد دركمتر از چند روز براي هميشه از شرافكار مزاحم راحت خواهيد شد و ارامش و روحيه عالي و وصف ناشدني را تجربه خواهيد كرد.

قیمت کتاب:

۸,۰۰۰ تومان

خرید آنلاین کتاب افکار مزاحم را به مراحم تبدیل کنید!

  • 10,000 تومان
  • 0 تومان
  • 12 بعلاوه یک =