کتاب مثل آب خوردن تست بزنید!

در بين دانش آموزان ودانشجويان كه معلومات ومعدل بالاي دارند كساني هستند كه در ازمون هاي تستي وكنكور نتيجه مناسب نگرفته اند ودر مقابل افرادي هم هستند كه با وجود اين كه معلومات و معدل كمتري دارند اما نسبتا نتيجه بهتري گرفته اند.اين نشان ميدهد كه تست زني يك مهارت است.فوت و فن دارد .

اگر بخواهيم در ازمون هاي تستي موفقيت بالاي كسب كنيم معلومات كافي نيست, بلكه بايد به فوت وفن تست زني نيز مسلط باشيم. تادركمترين زمان ازحداكثر معلومات خود استفاده كنيم وبيشترين نمره وبهترين رتبه را بدست اوريم. نكته ها وراهكارهاي عملي اين كتاب نتيجه ي سالها تجربه ومشاوره تحصيلي وارتباط با رتبه هاي برتر كنكور است بنابراين اگرفنون تست زني را طبق اين كتاب تمرين كنيد ميتوانيد در هر ازمون تستي حداقل 20درصد نمره تست زني خود را نسبت به قبل افزايش دهيد واين ميزان درصد در هر درس معادل 300تا500 نفر جابه جايي رتبه شماست .

قیمت کتاب:

9.000 تومان

ناموجود | جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما (22262022-021 | 38415055-051) تماس بگیرید.