آرشیو مطالب

تکنیکهای تقویت حافظه به روش استاد مرتضی جاوید

اگر تمایل دارید حافظه خود را تقویت نمایید , میتوانید بصورت رایگان از فایلهای صوتی استاد مرتضی جاوید استفاده نمایید . این فایلها مربوط به روشهای مختلف تقویت حافظه می باشد که استاد مرتضی جاوید در مصاحبه با رادیو بیان کرده اند . این مصاحبه در پنج جلسه و در سال 1394 انجام شده است…

قسمتهایی از پکیج نابغه سخنرانی – استاد مرتضی جاوید

قسمتهایی از پکیج نابغه سخنرانی – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش هفتم – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش هفتم – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش ششم – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش ششم – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش پنجم- استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش پنجم- استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش چهارم-استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش چهارم-استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش سوم – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش سوم – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش دوم – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش دوم – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش اول – استاد مرتضی جاوید

سمينار يادگيري زبان انگليسي بخش اول – استاد مرتضی جاوید

يادگيري لغات انگليسي – قسمت سوم – استاد مرتضی جاوید

يادگيري لغات انگليسي – قسمت سوم – استاد مرتضی جاوید

يادگيري لغات انگليسي – قسمت دوم – استاد مرتضی جاوید

يادگيري لغات انگليسي – قسمت دوم – استاد مرتضی جاوید

يادگيري لغات انگليسي – قسمت اول – استاد مرتضی جاوید

يادگيري لغات انگليسي – قسمت اول – استاد مرتضی جاوید