آرشیو مطالب

سفرکردن به زمان های دیگر – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

ضروری ترین واژه ها به زبان انگلیسی – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

مکالمه زبان به روش گسترش قالبها- استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

سه واژه به انگلیسی – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

هجده عبارت حیاتی در زبان انگلیسی – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

حافظه خود را تست کنید – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

آب و هوا در زبان انگلیسی – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

مکالمات رستورانی در زبان انگلیسی – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

عزاداری به زبان انگلیسی – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

شاداب ترین کلاس زبان در جهان – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

رمز موفقیت مهران مدیری – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید

خوشحالی غیر منتظره بازیگران شهرزاد – استاد مرتضی جاوید

از سری آموزشهای زبان انگلیسی توسط استاد مرتضی جاوید