کلیپ افعال بی قاعده – استاد مرتضی جاوید

کلیپی است از مجموعه افعال بی قاعده در زبان انگلیسی که استاد مرتضی جاوید آن را جهت مشاهده مخاطبان انتخاب کرده اند.

ثبت دیدگاه

اشتراک گذاری

ارسال این مطلب به ایمیل دیگران

مطالب مرتبط