بایگانی بخش تصویری

شامل 139 مطلب

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت سوم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما برنامه اعتیاد و زنان قسمت سوم دکتر مرتضی جاوید در این برنامه در مورد چگونگي تربيت فرزند موفق توسط والدين صحبت ميكنند … اين برنامه در تاريخ نهم ابان 1398 از سيما پخش شده است

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت دوم

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموش سیما برنامه زنان و اعتیاد – قسمت دوم استاد مرتضی جاوید در این برنامه در مورد چگونگی تبدیل مغز انسان به یک ابر مغز توضیحاتی بیان می فرمایند…این برنامه در تاریخ نوزدهم مهرماه 1398 از شبکه اموزش سیما پخش شده است .

مصاحبه دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموزش سیما قسمت اول

مصاحبه استاد دکتر مرتضی جاوید با شبکه آموش سیما برنامه زنان و اعتیاد – قسمت اول استاد مرتضی جاوید در این برنامه در مورد فرمول موفقیت سخنان مبسوطی بیان می فرمایند. این برنامه در تاریخ هجدهم مهرماه 1398 از شبکه آموزش سیما پخش شده است .

گزارش سيما از شكستن ركورد حافظه جهان توسط دكتر مرتضی جاويد

گزارش شبكه یك سیما از شكستن ركورد حافظه جهان در گینس توسط دكتر مرتضی جاوید . این رویداد در اذرماه سال 1397 در تهران و زیر نظر نمایند گینس انجام شده است. ثبت نام دكتر مرتضی جاوید در كتاب گينس بعنوان یك ایرانی افتخار دیگریست برای همه ایرانیان